Peresapan
Peresapan

Peresapan

Peresapan atau pembauran atau difusi ialah satu daripada fenomenon pengangkutan alam semula jadi. Ciri khusus peresapan ialah hasilan campuran atau pemindahan jisim tanpa memerlukan gerakan pukal. Jadi, peresapan tidak harus dikelirukan dengan perolakan atau alir lintang; kedua-dua mekanisme ini menggunakan gerakan pukal bagi pemindahan zarah dari satu tempat ke tempat yang lain.Konsep peresapan sering kali digunakan dalam sains: dalam fizik (peresapan zarah), kimia, dan biologi; dalam sosiologi; dan dalam kajian ekonomi dan kewangan (peresapan manusia, idea dan nilai harga).Ada dua pendekatan bagi memahami konsep "peresapan": sama ada menggunakan pendekatan fenomenon yang bermula dengan hukum-hukum Fick dan matematik, atau dengan menggunakan pendekatan fizikal dan atom dengan mengambil kira "perjalanan rawak zarah yang meresap".[1]Dalam pendekatan fenomenon, fluks pembauran bergerak dari bahagian kepekatan tinggi ke bahagian kepekatan rendah.[2]Dalam pendekatan atomik, seperti yang dikatakan di atas, peresapan dianggap sebagai "perjalanan rawak" zarah yang meresap. Dalam peresapan molekul, molekul yang bergerak didorong oleh tenaa terma. Perjalanan rawak zarah kecil di dalam ampaian bendalir ditemui dalam tahun 1827 oleh Robert Brown. Teori gerakan Brown dimajukan oleh Albert Einstein.[3]