Program_Pembangunan_Pertubuhan_Bangsa-Bangsa_Bersatu
Program_Pembangunan_Pertubuhan_Bangsa-Bangsa_Bersatu

Program_Pembangunan_Pertubuhan_Bangsa-Bangsa_Bersatu

Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Bahasa Inggeris: United Nations Development Programme (UNDP)) merupakan badan membekalkan bantuan pembangunan di dunia. UNDP merupakan lembaga eksekutif dalam Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Pentadbir UNDP merupakan pegawai berpangkat ketiga tinggi dalam organisasai PBB selepas Setiausaha Agung dan Timbalan Setiausaha Agung. UNDP yang beribu pejabat di New York dibekalkan modal oleh negara-negara ahli secara sukarela. UNDP memberi nasihat, latihan dan sokongan kepada negara-negara sedang membangun serta negara-negara mundur. UNDP memberi fokus kepada pengurangan kemiskinan, HIV/AIDS, kerajaan demokratik, tenaga dan alam sekitar, pencegahan crisis dan pemulihan. UNDP juga menggalakkan perlindungan hak asasi manusia dan wanita.