Raub
Raub

Raub

Raub merupakan salah satu daripada 11 daerah di Pahang, Malaysia.[1] Raub mempunyai keluasan 2,271 kilometer persegi, dan terletak antara Banjaran Utama dan Banjaran Gunung Benom. Raub berada 110 km daripada Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, dan 265 km daripada Kuantan, ibu negeri Pahang. Terdapat 37 buah kampung tradisional dan 9 buah kampung baru Cina dalam daerah Raub.

Raub

Status Bandar
Asal nama N/A
Negeri  Pahang
Keluasan 561,175.46 ekar (227,099.65 he; 876.83666 bt2)
Negara  Malaysia