Simen
Simen

Simen

Simen (daripada Latin, caementum) ialah komponen utama yang penting dalam industri pembinaan. Ia merupakan sejenis debu lembut, yang apabila dicampur dengan air akan menjadi keras. Pengerasan ini berlaku disebabkan oleh tindak balas kimia yang menukarkan debu simen menjadi hablur-hablur yang saling berpaut sehinggalah simen itu menjadi keras.