Kebangkitan moden Viking

Lihat juga Penghidupan semula Viking pada abad ke-19.

Penerbitan moden awal kendalikan dengan apa yang kita kini panggil budaya Viking muncul pada abad ke-16, c.t.h Historia de gentibus septentrionalibus (Olaus Magnus, 1555), dan edisi pertama dari abad ke-13 Gesta Danorum dari Saxo Grammaticus pada 1514. Kecepatan penerbitan ini bertambah semasa abad ke-17 dengan terjemahan Latin dari Edda (yang penting Edda Islandorum oleh Peder Resen pada 1665).

Romantik

Menurut penulis Sweden Jan Guillou, perkataan Viking dijadikan popular, dengan konotasi positif, oleh Erik Gustaf Geijer dalam puisi The Viking, ditulis pada awal abad ke-19. Perkataan ini merujuk kepada pahlawan laut sempurna, yang diromantikkan, yang tidak banyak berkait dengan kebudayaan Viking secara segi sejarah. Ini memperbahrui minat Romanticism dalam Utara Lama mempunyai implikasi politik; Mitos mengenai sejarah keberanian dan kegemilangan diperlukan bagi memberikan Sweden keberanian merampas Finland, yang telah terlepas pada 1809 semasa perang natara Sweden dan Russia. Geatish Society, dari mana Geijer merupakan seorang ahli, bekerja keras bagi mempopularkan mitos ini. Seorang lagi pengarang yang mempunyai pengaruh besar dalam mengubah pandangan Viking adalah Esaias Tegnér, salah seorang lagi ahli Geatish Society, yang menulis versi moden Frithiofs Saga, yang menjadi amat popular d negara Nordic, United Kingdom dan Jerman.

Tumpuan bagi menanam minat awal British adalah George Hicke, yang menerbitkan Linguarum vett. septentrionalium thesaurus pada tahun 17035. Semasa abad ke-18, minat dan galakan British bagi memahami kebudayaan Iceland dan Nordic membuak-buak, digambarkan dalam terjemahan Inggeris dan juga puisi asli mengagungkan kebaikan Viking, dan meningkatkan minat dalak semua hal berkenaan Runic yang boleh didapati di Danelaw, memuncak semasa era Victorian.

Karya Richard Wagner banyak dipengaruhi oleh mitos Norse.

Fasisme

Ideal kewiraan Viking romantisis, dan mitos Wagnerian, juga dimohon ke pemikir supremasis Jermanik dari Nazi Jerman, seperti dicerminkan, contohnya, dalam lambang runik dari SS, dan organisasi pemuda neo-Nazi Wiking-Jugend, dan simbol Odal runenya (lihat juga simbolisme fasist).

Sejarah hidup

Sejak 1960an, terdapat kenaikan semangat untuk lakonan semula bersejarah. Sementara kumpulan terawal mempunyai sedikit dakwaan untuk ketepatan bersejarah, keseriusan dan ketepatan pelakon-semula telah bertambah dramatiknya semasa 1990an, termasuk ramai kumpulan lakonan semula menumpukan pada persembahan tepat dari Zaman Viking.