X

Huruf X ialah huruf Rumi yang ke-24. Namanya ialah eks (/ɛks/).Dalam kajian fonetik, x ialah lambang IPA dan X-SAMPA bagi frikatif velar tidak bersuara yang bersamaan dengan "kh" seperti dalam "khidmat" dalam bahasa Melayu (IPA digunakan untuk transkripsi sebutan di sepanjang rencana ini).