Format_Dokumen_Mudah_Alih

Format Dokumen Mudah Alih (Bahasa Inggeris: Portable Document Format, PDF) ialah satu format fail yang digunakan untuk membentangkan dokumen dalam cara tidak bergantung pada perisian aplikasi, perkakasan, dan sistem pengendalian.[2] Setiap fail PDF mengkapsulkan perihal lengkap bagi dokumen rata tataletak tetap, termasuk teks, fon, grafik, dan maklumat lain yang diperlukan untuk memaparkannya. Pada 1991, penolong pengasas Adobe Systems John Warnock menggariskan satu sistem dipanggil "Camelot"[3] yang berubah ansur menjadi PDF.

Format_Dokumen_Mudah_Alih

Diperluas kepada: PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X
Dibangunkan oleh: Adobe Systems
Magik: %PDF
Kod jenis: 'PDF '[1] (termasuk satu ruang tunggal)
Piawai: ISO 32000
Sambungan fail: .pdf
Pengecam Jenis Seragam: com.adobe.pdf
Jenis media Internet: application/pdf,[1] application/x-pdf, application/x-bzpdf, application/x-gzpdf

Rujukan

WikiPedia: Format_Dokumen_Mudah_Alih http://partners.adobe.com/public/developer/tips/to... http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_refer... http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html http://www.adobe.com/print/features/psvspdf/main.h... http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.15/15.... http://www.planetpdf.com/enterprise/article.asp?Co... http://www.planetpdf.com/planetpdf/pdfs/warnock_ca... http://www.quora.com/PDF-file-format/How-was-the-P... http://freeconverter.info/pdf/ http://web.archive.org/web/20110424013530/http://w...