Demografi Iran

Rencana utama: Demografi Iran
Taburan agama di Iran.

Iran adalah sebuah negara yang berbilang suku dan agama. Etnik majoriti ialah etnik Parsi (51% daripada rakyatnya,) dan tujuh puluh peratus daripada rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arya. Kebanyakan penduduk Iran bertutur dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuklah bahasa Parsi. Kumpulan minoriti Iran pula ialah Azeris (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Balochi (2%) Lurs (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%). Penutur ibunda bagi Bahasa Iran dianggarkan seramai 40 juta di Iran, dan jumlah keseluruhannya (merangkumi negara-negara lain) adalah seramai 150-200 juta.

Populasi Iran pada tahun 2006 adalah seramai 70 juta. Sebanyak dua pertiga daripada jumlah penduduknya dibawah umur 30 tahun dan peratusan penduduk yang celik huruf ialah 86%. Kadar pertambahan penduduknya semenjak setengah abad yang lepas adalah tinggi dan diramalkan akan menurun di masa depan.

Kebanyakan penduduk Iran adalah muslim, dimana 90% Shia dan 8% pula adalah Sunah Waljamaah. 2% lagi adalah penganut agama Bahai, Sabea, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristian. Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristian diiktiraf oleh kerajaan Iran dan turut mempunyai perwakilan di parlimen. Agama Bahai pula tidak diiktiraf.