Kebebasan_media

Falsafah · Kebebasan
Kebebasan negatif
Kebebasan positif
Hak
Sivil · Ekonomi
Intelek · Politik
Berhimpun
Berpersatuan
Bergerak
Media
Beragama
Bersuara
Maklumat
Berfikir
Kebebasan media atau kebebasan akhbar merupakan unsur penting dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi. Kebebasan dalam erti kata lain adalah keupayaaan sesebuah akhbar menyampaikan maklumat atau suara hati masyarakat tanpa sebarang kawalan atau pengaruh pihak pihak tertentu secara langsung atau tidak langsung, terutama kerajaan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan berbeza mengenai sejauh mana sesebuah akhbar perlu bebas menyampaikan sesuatu maklumat atau isu.