Nombor

Untuk erti kata lain bagi perkataan ini, sila lihat Nombor (nyahkekaburan). N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C {\displaystyle \mathbb {N} \subset \mathbb {Z} \subset \mathbb {Q} \subset \mathbb {R} \subset \mathbb {C} } Nombor asli N {\displaystyle \mathbb {N} }
Nombor negatif
Integer Z {\displaystyle \mathbb {Z} }
Nombor nisbah Q {\displaystyle \mathbb {Q} }
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata R {\displaystyle \mathbb {R} }
Nombor khayalan
Nombor kompleks C {\displaystyle \mathbb {C} }
Nombor algebra
Nombor transenden
Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion H {\displaystyle \mathbb {H} }
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion O {\displaystyle \mathbb {O} }
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal
Nombor nominal
Nombor kompleks belah R 1 , 1 {\displaystyle \mathbb {R} ^{1,1}}
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1}
Ketakterhinggaan
Nombor (Tulisan Jawi: نومبور) ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. Simbol untuk nombor dipanggil angka. Dalam penggunaan biasa, angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah), penunjuk susunan (nombor bersiri), dan kod (ISBN). Dalam bidang matematik, takrif nombor telah diperluas untuk merangkumi keabstrakan seperti pecahan, nisbah, serta nombor-nombor negatif, transenden, dan kompleks.Operasi-operasi aritmetik untuk nombor, seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian, dibuat lebih umum dalam cabang matematik yang dikenali sebagai algebra niskala. Algebra niskala ialah kajian tentang sistem-sistem nombor abstrak, seperti kumpulan, gelanggang dan medan.

Rujukan

WikiPedia: Nombor http://freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/1... http://www.math.buffalo.edu/mad/Ancient-Africa/mad... http://www.stetson.edu/~efriedma/numbers.html http://sunsite.utk.edu/math_archives/.http/hyperma... http://www.pballew.net/arithme6.html http://www.cut-the-knot.org/do_you_know/numbers.sh... http://www.wikiguru.org/index.php?title=Numbers http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template... http://www.bbc.co.uk/radio4/history/inourtime/inou... https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119326327