Oksigen
Oksigen

Oksigen

Oksigen (Jawi: اوکسيݢن) ialah unsur kimia dengan nombor atom 8 dan simbol kimia O. Oksigen merupakan salah satu daripada kalangan unsur kalkogen dalam jadual berkala unsur dan bertindak balas dengan hampir kesemua unsur kimia, terutamanya menjadi oksida. Gas oksigen memenuhi 20.9% daripada isi padu atmosfera Bumi dan merupakan unsur paling banyak wujud dalam kerak Bumi, di mana oksigen memenuhi lebih kurang separuh daripada jisim kerak Bumi.[3][4] Dalam alam semesta, oksigen merupakan unsur ketiga paling banyak, selepas hidrogen dan helium.[5]

Oksigen

Sebutan /ˈɒksɪdʒən/
OK-sij-ən
Keelektronegatifan Skala Pauling: 3.44
Ketumpatan pada stp (0 °C dan 101.325 kPa) 1.429 g/L
Keadaan pengoksidaan 2, 1, −1, −2
Titik genting 154.581 K, 5.043 MPa
Fasa gas
Kumpulan, kala kumpulan 16 (kumpulan kalkogen), kala 2
Haba pelakuran (O2) 0.444 kJ/mol
16O 99.76%
17O 0.04%
pada S (K)  
Kelajuan bunyi 330 m/s (gas, pada 27 °C)
Nombor CAS 7782-44-7
Takat lebur 54.36 K ​(−218.79 °C, ​−361.82 °F)
Alotrop-alotrop O2, O3 (Ozon)
Jejari van der Waals 152 pm
Takat tigaan 54.361 K, ​0.1463 kPa
Kerentanan magnet (χmol) +3449.0·10−6 cm3/mol (293 K)[2]
Kategori unsur   bukan logam diatom
T (Pa)1101001 k10 k100 kpada S (K) Tekanan wap
T (Pa)1101001 k10 k100 k
pada S (K)   617390
Iso­topKelim­pahanSeparuh hayatMod reputanPro­duk16O17O18O
Iso­topKelim­pahanSeparuh hayatMod reputanPro­duk
16O99.76%adalah stabil dengan 8 neutron
17O0.04%adalah stabil dengan 9 neutron
18O0.20%adalah stabil dengan 10 neutron
18O 0.20%
Konfigurasi elektron [He] 2s2 2p4
Berat atom piawai (Ar)
  • [7001159990300000000♠15.99903, 7001159997700000000♠15.99977][1]
  • biasa: 15.999
Sifat kemagnetan paramagnetik
apabila cecair, pada t.d. 1.141 g/cm3
Penemuan Carl Wilhelm Scheele (1771)
Nombor atom (Z) 8
Haba pengewapan (O2) 6.82 kJ/mol
Muatan haba molar (O2) 29.378 J/(mol·K)
Rupa gas: tidak berwarna
cecair: biru muda
Daya pengaliran terma 26.58×10−3  W/(m·K)
Jejari kovalen 66±2 pm
Bil. elektron per petala/cengkerang 2, 6
Tenaga pengionan pertama: 1313.9 kJ/mol
ke-2: 3388.3 kJ/mol
ke-3: 5300.5 kJ/mol
(lagi)
Blok Blok p
Takat didih 90.188 K ​(−182.962 °C, ​−297.332 °F)
Struktur hablur kiub
Dinamakan oleh Antoine Lavoisier (1777)