Peristilahan Pelancapan

Carilah pelancapan dalam Wiktionary, kamus bebas.

Kata kerja "lancap" datang daripada perkataan bahasa Jawa rancap yang bermaksud tajam;[6] bentuk kata kerjanya "merancap" difahamkan sebagai perbuatan mengasah sesuatu bilah menjadi tajam, lalu dikiaskan secara halus kepada perbuatan ini.

Perkataan onani diambil daripasa nama "Onan" iaitu orang yang disebut dalam kitab Genesis, kitab yang penting bagi Agama Yahudi dan Nasrani.

Istilah "masturbasi" yang lebih digunakan dalam konteks saintifik atau perubatan pula dipinjam dari bahasa Inggeris, masturbation; ada dua jalan mengenai asal-usul kata ini:

  • Versi lainnya adalah gabungan dari kata Latin manus (tangan) dan stuprare (mempermainkan) lalu berarti "main zakar dengan tangan".

Perlakuan ini sepertimana konsep dan ide berkaitan seks dalam masyarakat dalam negara-negara Nusantara dianggap tabu dibicarakan secara terbuka, maka kata kiasan sering dipakai untuk menyebutkan perbuatan ini, seperti "mengocok", "main sabun", "mengasuk", "mengancak" malah juga "memuaskan diri" turut digunakan.