S

S ialah huruf Rumi yang ke-19. Namanya disebut ess /ɛs/.Dalam kebanyakan sistem tulisan yang memakai huruf Rumi, serta juga Huruf Fonetik Antarabangsa, huruf s selari kepada frikatif alveolar tanpa suara, kecuali bahasa Vietnam dan bahasa Hungary, yang mana huruf ini melambangkan frikatif postalveolar tanpa suara /ʃ/, seperti "sy" dalam "syarat." Bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggeris, Portugis dan Jerman mengandungi perkataan yang mana "s" mewakili bunyi /ʃ/, tetapi daftar eja ini dianggap sebagai pengecualian daripada hukum asas.