Kegunaan W

Cuma ada lima bahasa Eropah moden utama yang memakai huruf W dalam kata-kata jatinya, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Poland, bahasa Belanda, dan bahasa Wales. Dalam bahasa Inggeris bunyinya /w/, dalam bahasa Jerman dan Poland bunyinya /v/ (bahasa Poland memakai huruf Ł bagi /w/), sementara dalam bahasa Belanda bunyinya /ʋ/. Bahasa Wales pula memakai huruf W untuk menandakan bunyi vokal dan konsonan. Bahasa Inggeris juga mengandungi sebilangan kata-kata bermula dengan w senyap sebelum r yang disebut (dalam sesetengah loghat), yang diwarisi dari Bahasa Anglo-Saxon yang mana bunyi w disebuy: wreak, wrap, wreck, wrench, wroth, wrinkle, dan sebagainya.

Dalam IPA, /w/ menandakan malaran tak geser labial-velar bersuara, iaitu seperti "w" dalam perkataan "wayang."