Waktu_Umum_ASEAN

Waktu Umum ASEAN (bahasa Inggeris: ASEAN Common Time; ACT) ialah cadangan untuk mengguna pakai waktu piawai untuk semua negara anggota Persatuan Negara-negara Asia Tenggara.[1][2]Pada masa ini, terdapat empat zon waktu yang berbeza yang digunakan oleh negara-negara ASEAN, seperti UTC+06:30 (Myanmar); UTC+ 07:00 (Kemboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan barat Indonesia); UTC+08:00 (Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia tengah); dan UTC+ 09:00 (timur Indonesia). Cadangan itu akan memulakan UTC+08:00 sebagai Waktu Pusat ASEAN, meletakkan Myanmar pada UTC+07:00, dan meninggalkan kawasan Indonesia yang kurang ramai penduduknya pada UTC+09:00. Ini akan mengakibatkan sebahagian besar penduduk dan wilayah di sekitar UTC+ 08: 00 masuk selaras dengan China, Hong Kong, Macau, Taiwan dan Australia Barat manakala pulau-pulau timur Indonesia akan kekal pada UTC + 09: 00-selaras dengan Jepun, Korea Selatan, Korea Utara, Timor Timur dan Palau.Sesetengah perniagaan serantau telah mula mengguna pakai frasa "Waktu Bersama ASEAN", juga menggunakan singkatan ACT, dalam siaran akhbar, komunikasi, dan dokumen undang-undang mereka. Idea ini telah dibincangkan oleh ASEAN, dengan Singapura menyokongnya dengan kuat.[3]